ul. Perzanowskiej 41b 26-610 Radom
+48 516157950
biuro-rachunkowe@renus.com.pl

Księgowość

W ramach usług księgowości dla firm biuro rachunkowe RENUS zajmuje się:

 • Bieżącym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,  polskimi  standardami rachunkowości.
 • Prowadzeniem Ksiąg Przychodów i Rozchodów zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi. 
 • Opracowaniem zakładowy plan kont i doradzamy w doborze rozwiązań ewidencyjnych.
 • Prowadzeniem ewidencji i rozrachunków zobowiązań i należności, warunkującym zachowanie płynności finansowej przez firmę  
 • Wyliczeniem  wyniku finansowego, ustalaniem wysokości zobowiązań podatkowych.
 • Wyliczeniem  wyniku finansowego, ustalaniem wysokości zobowiązań podatkowych.
 • Przygotowaniem  raportów okresowych dla firm według oczekiwań klienta.
 • Sporządzaniem sprawozdań finansowych (i obsługą badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta)
 • Sprawozdawczością statystyczną w zakresie danych finansowo-księgowych do GUS.

Prawidłowe prowadzenie księgowości w firmie to klucz do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe są źródłem informacji m.in. o stanie majątku spółki, przychodach i kosztach działalności, przepływach pieniężnych, należnościach i zobowiązaniach. Outsourcing księgowości poprzez przekazanie procesów związanych z prowadzeniem rachunkowości w ręce specjalistów pozwala na usprawnienie kontroli i planowania finansów oraz optymalizację kosztów z tym związanych.

Klient wybiera formę współpracy: sposób dostarczania dokumentów (kurierem, osobiście lub pocztą elektroniczną, przez panel klienta ), świadczenie usługi odbywa się w biurze rachunkowym w Radomiu lub on-line. 

Korzyści dla Firmy:

 • Oszczędność nakładów czasu, zaangażowania pracowników, a także oszczędność finansowa.
 • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej w zakresie prowadzenia rachunkowości.
 • Przejęcie przez biuro rachunkowe odpowiedzialności za prowadzeni ksiąg i wyliczanie podatków.
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym.
 • Doradztwo dotyczące obiegu dokumentów
 • Doradztwo  i  pomoc w uruchomieniu firmy, zakładaniu spółek,  wybór opodatkowania, w zawieraniu konkretnych transakcji

Naszym celem jest by nasz Klient był bezpieczny i otrzymał w jednym miejscu wszystkie usługi związane z właściwym prowadzeniem biznesu – od strony prawnej, księgowej, podatkowej i doradczej. 

 Pracujemy na oprogramowaniu Comarch, kompatybilnym z innymi programami finansowo-księgowymi